Nasze Usługi

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
od 200 zł

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu
od 180 zł

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
od 600 zł

Prowadzenie Ewidencji VAT
od 100 zł

Księgowanie dokumentu KPiR
od 5 zł

Księgowanie dokumentu KR
od 10 zł

Deklaracje GUS, PIT, CIT PPK, PCC i itp.
od 100 zł

Rozliczenie płac pracownik/zleceniobiorca
od 70 zł