Oferta

Nasze usługi obejmują:

 1. doradztwo księgowe
 2. prowadzenie księgowości u klienta
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych
 4. opracowywanie zakładowych planów kont,
 5. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 6. prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 7. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 9. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT
 10. sporządzanie bilansu rocznego,
 11. prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
 12. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 13. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 14. rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 15. sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 16. sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 17. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 18. prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 19. sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 20. pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 21. reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 22. wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu pracy,
powrót

© Copyright 2009 by Tobie sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.