Informacje ustawowe

 
 

Informacje ustawowe

Grupa Księgowo Audytorska "Tobie" sp. z o. o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie zezwolenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; nr ewidencyjny 3467

Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za rezultaty swoich działań. Usługi badania i przeglądu sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz usługi doradztwa, jak również wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych, objęte są posiadaną przez naszą spółkę polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej zawartą z WARTA SA.

powrót

© Copyright 2009 by Tobie sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.