doradztwo księgowe

doradztwo księgowe

  • stała obsługa w zakresie rozwiązywania problemów natury podatkowej świadczona na rzecz podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie audytów podatkowych w celu przeciwdziałania potencjalnym błędom w zakresie rozliczeń podatkowych,
  • analiza skutków podatkowych przedsięwzięć gospodarczych,
  • analiza i ocena skutków podatkowych przekształceń, podziałów i fuzji podmiotów gospodarczych.

 

powrót

© Copyright 2009 by Tobie sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.