Strona główna

Służymy Tobie

 

Firma audytorska „Tobie” Sp. z o. o. oferuje pełen zakres usług w dziedzinie księgowości. Z naszej pomocy korzystają spółki, stowarzyszenia, fundacje, kantory, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty. W skład oferty wchodzą m. in.: opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie, ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT, sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi, zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także inne usługi z zakresu rozliczeń finansowych niezbędne dla funkcjonowania Państwa firmy. Firma audytorska „Tobie” zatrudnia doświadczonych i nagradzanych biegłych rewidentów, którzy swym autorytetem, wiedzą oraz zaangażowaniem w pracę gwarantują Państwu najwyższą jakość usług i pełne zadowolenie.

W sprawach podatkowych służymy pomocą także osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Badamy wiarygodność  sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej

Informacje dla klientów

Dziękuję za odwiedzenie naszej strony. Zapraszam do skorzystania z naszych usług. Poniżej lista aktualnych promocji.

Zobacz wszystkie informacje

© Copyright 2009 by Tobie sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.